Τηλεφωνικές Παραγγελίες
Tsouros Marine on Tsourosmarine στο Facebook

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, υπόκειται στους όρους που αναφέρονται παρακάτω και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, παρακαλείται να αποχωρήσει από αυτή.

Η ιστοσελίδα http://www.tsourosmarine.gr/ ζητά και διατηρεί σε βάσεις δεδομένων τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών της για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και φορολογικούς. Η σελίδα δεσμεύεται να διαφυλάξει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών της και να μην τα παραχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και για κανένα λόγο.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων από τη βάση δεδομένων, μπορεί να αποστείλει το αίτημά του εγγράφως προς τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Παραγγελίες E Shop

Για την πραγματοποίηση παραγγελιών μέσω της ιστοσελίδας tsourosmarine.gr θα ζητηθούν από τον υποψήφιο πελάτη, τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Αποστολής, Τηλέφωνο, Email, Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας. Σε περίπτωση που η αγορά γίνεται από εταιρία θα ζητηθούν επιπλέον Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση Έδρας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών.

Η ιστοσελίδα διατηρεί στοιχεία με τις αγορές του κάθε επισκέπτη με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την αποστολή σχετικών προσφορών, με τη σύμφωνη γνώμη του επισκέπτη. Το ιστορικό αγορών αποτελεί προσωπικό δεδομένο του κάθε αγοραστή και απόρρητη πληροφορία προς τρίτους.

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Η Πιστωτική Κάρτα του υποψήφιου αγοραστή απαιτείται αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της εκάστοτε συναλλαγής, χρεώνεται μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό, ούτε τα στοιχεία της να κοινοποιηθούν προς τρίτους.